saopćenje


saopćenje
n announcement, report itd. (- priopćenje, obavijest)
* * *
• communication , pape
• statement
• announcement
• notice

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • saopćenje — saopćénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. saopćiti 2. obavijest, priopćenje 3. kratko izlaganje o nekoj temi na znanstvenom ili stručnom skupu (za razliku od referata) [stručno saopćenje] ETIMOLOGIJA vidi saopćiti …   Hrvatski jezični portal

 • saopćénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}saopćiti{{/ref}} 2. {{001f}}obavijest, priopćenje 3. {{001f}}kratko izlaganje o nekoj temi na znanstvenom ili stručnom skupu (za razliku od referata) [stručno ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • saòpćiti — (što) svrš. 〈prez. sàopćīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàopćen, gl. im. saopćénje〉 1. {{001f}}izdati saopćenje; priopćiti 2. {{001f}}dati kome što na znanje; obavijestiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • saopćiti — saòpćiti (što) svrš. <prez. sàopćīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàopćen, gl. im. saopćénje> DEFINICIJA 1. izdati saopćenje; priopćiti 2. dati kome što na znanje; obavijestiti ETIMOLOGIJA s (a) + v. opći, općiti …   Hrvatski jezični portal

 • Bihać — Бихаћ …   Deutsch Wikipedia

 • Vitez — Витез …   Deutsch Wikipedia

 • Сараево — …   Википедия

 • priopćénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}priopćiti{{/ref}} 2. {{001f}}saopćenje, obavijest, vijest, izjava, objava, informacija [∼ za javnost] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • proglásiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pròglāsīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pròglāšen, gl. im. proglašénje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}objaviti kakvo javno saopćenje, javno izdati službeni akt o čemu; proklamirati b. {{001f}}javno reći, staviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ı̏zjava — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}usmeni ili pismeni čin javnog očitovanja, izjašnjavanja u kakvu povodu b. {{001f}}takav dokument 2. {{001f}}ono što tko tvrdi ili izriče pred javnošću; saopćenje, priopćenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • proglasiti — proglásiti svrš. <prez. pròglāsīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pròglāšen, gl. im. proglašénje> DEFINICIJA 1. (što) a. objaviti kakvo javno saopćenje, javno izdati službeni akt o čemu; proklamirati b. javno reći, staviti svima do znanja;… …   Hrvatski jezični portal